fbpx

High/Scope Eğitim Yaklaşımı

Kurumumuzda; dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan, ABD’de temelleri atılmış ve Piaget gelişim teorisinden etkilenmiş High/Scope Eğitim Yaklaşımı uygulanmaktadır.

Programla ilgili çalışmalar 1960’lı yıllarda Dr.David Weikart tarafından başlatılmıştır.

ABD’de temelleri atılmış olan programın başarısı, uzun yıllar süren ve programa katılan öğrencileri kırk yaşlarına kadar izleyen çeşitli bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Dr. David Weikart Amerika’nın Michigan eyaletinde High Scope Eğitim Araştırma Vakfını kurmuştur.

Program akışında çocukların; kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarını geliştirmelerine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verilir.

Kendinden emin, bağımsız öğrenciler olmak için çocuklar tutarlılığa ihtiyaç duyar.Günlük programımız tutarlı olmasıyla çocukların bir gün içindeki olayların sırasını kavrayıp önceden bilmelerine yardımcı olur ve zaman ilişkileri açısından somut deneyimler kazanmalarını sağlar.

Sınıflarımız High Scope Eğitim Yaklaşımına uygun olarak iyi tanımlanmış çalışma köşelerine bölünmüştür, çocukların rahat ulaşabileceği pek çok malzeme vardır ve her köşedeki malzemeler belirli bir mantık içinde yerleştirilmiştir. Etiketleme sistemimiz ile çocuklar mekana oldukça hakim olurlar. Bu sayede çocuklara tercihleri doğrultusunda plan yapma ve öğrenme ortamındaki zengin materyaller ile bütün duyularını etkin kullanarak araştırmalarını, çalışmalarını tamamlamalarına fırsat verilir.

Programımızda her gün Planla-Yap-Değerlendir süreci için bir zaman vardır. Bu süreç High/Scope Eğitim Programının en önemli kısmıdır ve program çocukların amaçlarını (planlarını) ifade etmelerine, onları gerçekleştirmelerine ve daha sonra yaptıkları şeyler üzerine düşünmelerine olanak tanır. Plan; sorgulamak, önermek ve sorunları tanımlamak için bir sıçrama tahtasıdır. Öğretmen her çocuğun yapmakta olduğu şeyle ilgili olarak düşünmesine, gözlem yapmasına, ilişkileri fark etmesine ve sorunları tanımlayıp çözmesine yardımcı olur.

Günlük programımızda her gün yer alan “Bahçe Zamanları” ile çocukların okul bahçelerine çıkarak çeşitli oyunlar oynamaları, koşma, zıplama, tırmanma, sürünme gibi aktiviteler ile araştırmalar yaparak fiziksel olarak etkin olmaları desteklenir.

High-Scope programının dayandığı temel ilke etkin öğrenmedir. Diğer dört temel ilke ise; yetişkin çocuk etkileşimi, öğrenme çevresi, tutarlı bir günlük program ve değerlendirmedir.

Piaget’ye göre gelişim, “büyüme” ve “öğrenme” için çeşitli girişimlerde bulunmadır. Bu girişimler, çocuğun çevresinden çeşitli tepkiler alması ve bu tepkileri daha sonraki girişimlerinde tekrar kullanması sonucunda oluşmaktadır.

“Nesneleri tanıyabilmek için, kişi onlarla uğraşmalı, onlarda değişiklik yapmalı, yerini değiştirmeli, birleştirmeli, ayırmalı, tekrar birleştirmelidir. Bilgi, kişinin nesnelerle olan ilişkilerinden doğar.” 

Jean PIAGET